2. Хореографска разработка върху хорo по избор.

 

Критерии за оценяване:

 

-Обработка и композиция на хорото.

-Техническо майсторство на изпълнителите.

-Артистичност, душевност и настроение на танцьорите при изпълнението на хорото.

 

*Забележка: Ако школата или клубът не желае да се яви с хореографска обработка на хоро по желание, то тe изпълняват хоро по избор.

 

 

Втори етап на фестивала /по избор/:

"От любов към фолклора"


Понеже любовта към фолклора е голяма и редом с това искаме да го подпомогнем и пазим сме ви подготвили напълно нов и иновативен втори етап. Регламентът е следния:

Представител от фестивала /хореограф/ ще излезе и ще покаже пред всички танцьори участващи във фестивала 1 автентично хоро, което те ще могат да научат. След показването и научаването на хорото от всички, съставите заявили участие във втория етап излъчват по двама представители, които ще останат на сцената и ще покажат наученото, редом с другите. По този начин участниците във фестивала ще могат, както да се забавляват, така и да обогатят танцовия си репертоар. Съставите, заявили участие във втори етап оставят представители на сцената, които ще участват в конкурсната програма. Хорото ще бъде поставено за всички, а в конкурсната програма ще се оценяват само съставите заявили предварително това в заявката си.

Редът на танцуване на клубовете ще бъде представен предварително спрямо подредбата по заявка.


Изпълнението на танцьорите заявили участие във втори етап се оценява от журито.


Музиката ще бъде съобразена с танцьорите, осигурена от организаторите .Критерии за оценяване:

- сценично поведение,технично и завладяващо изпълнение.

- стил и характер на изпълнението.


Награди:

Освен в тези два етапа на фестивала организаторите са Ви подготвили още много наградни категории. Те ще бъдат обявени на награждаването с цел по-доброто изпълнение и представяне на всички клубове и школи във фестивала.

 


*Забележка: Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснемат изпълненията на участниците във фестивала, като същите няма да бъдат използвани за накърняване по какъвто и да е било начин на танцовите школи и клубове.


Регламент за участие:

Първи етап на фестивала:

1.Изпълнение на автентично хоро.

 

- Представяне на автентично хоро от етнографската област /или по избор/ на групата с времетраене до 3мин.

 


Критерии за оценяване в тази категория:

-Автентичност на хорото.

-Стил и характер на хорото.

-Артистичност, душевност и настроение на танцьорите при изпълнението на хорото.

Регламент за участие

Общи условия за участие:

 

1. Право на участие имат всички клубове и школи занимаващи се с изучаването на български народни танци и хора.

2. Участниците да са любители, без ограничение във възрастта.

3. Всяка група изпълнява две хора /автентично и хореографска разработка/ с обща продължителност до 6 минути.

4. Облеклото на участниците е по преценка на ръководителите на групи /но ще се радваме да дойдете с интересни и автентични носии/.

5. Групите заплащат такса за участие в размер на 10лв. на човек по банков път и изпращат копие от платежното нареждане заедно с пълната заявка за участие с точния брой танцьори и ръководители на e-mail адреса на фестивала/nashensko.horo@yahoo.com/. Пълна информация ще намерите в секция „Заявка” в нашия сайт.

6. Музиката, с която групите ще се явяват трябва да бъде изпратена заедно със заявката за участие по реда на изпълнение на хората с цел подготвяне и избягване на технически проблеми по време на фестивала. 

7. Школи и клубове, желаещи да се изявят във фестивала без да участват в конкурса, могат да го направят, като упоменат това в заявката си. Те ще могат да вземат участие в първия етап на фестивала.